Toukie Smith

BirthDate
BirthPlace
11/30/1954
Philadelphia, Pennsylvania, USA