Jack Wrather

BirthDate
BirthPlace
05/24/1918
Amarillo, Texas, USA