John Griffith Wray

BirthDate
BirthPlace
02/13/1887
Philadelphia, Pennsylvania, USA