Khaled Abol Naga

BirthDate
BirthPlace
11/02/1966
Egypt