Kobe Bryant

Kobe Bryant
BirthDate
BirthPlace
08/23/1978
Philadelphia, Pennsylvania, USA