S Sylvan Simon

BirthDate
BirthPlace
03/09/1910
Chicago, Illinois, USA