Milton Frome

BirthDate
BirthPlace
02/24/1909
Pennsylvania, USA