Eiji Okuda

Born: 03/18/1950

Filmography

Actor (16)

Blood Bead 2015 (Movie)

Shuji Tokita (Actor)

Rurouni Kenshin 2012 (Movie)

(Actor)

Dirty Hearts 2010 (Movie)

(Actor)

Lost Crime 2010 (Movie)

(Actor)

Nagai Sanpo 2006 (Movie)

Detective Iwai (Actor)

Shoujyo 2005 (Movie)

Tomokawa (Actor)

The Sea is Watching 2003 (Movie)

Ginji (Actor)

Minazuki 1998 (Movie)

Suwa, Norio (Actor)

Pride 1998 (Movie)

Ichiro Kiyose (Actor)

Onibi: The Fire Within 1996 (Movie)

(Actor)

Deep River 1994 (Movie)

(Actor)

Like a Rolling Stone 1993 (Movie)

Tanaka (Actor)

The Pianist 1991 (Movie)

Mr Takahashi (Actor)

Shikibu Monogatari 1990 (Movie)

Toyoichi Otomo (Actor)

Uni to Dokuyaku 1987 (Movie)

Suguro (Actor)

Mo Hoozue Wa Tsukanai 1979 (Movie)

(Actor)
Director (3)

Nagai Sanpo 2006 (Movie)

(Director)

Runin 2006 (Movie)

(Director)

Shoujyo 2005 (Movie)

(Director)
Producer (2)

Shoujyo 2005 (Movie)

(Executive Producer)

Shoujyo 2005 (Movie)

(Producer)

SIMILAR ARTICLES