Janita Doyle

Filmography

Wardrobe, Hair & Makeup (10)

Evermoor 2014 - 2015 (TV Show)

Makeup Designer

Hit and Miss 2012 (Tv Show)

Makeup Designer

Jane Eyre 2011 (Movie)

(Makeup Artist)

Waterloo Road 2006 (Tv Show)

Makeup Designer

Band of Brothers 2001 - 2003 (Tv Show)

Makeup Artist

Linda Green 2002 - 2003 (Tv Show)

Makeup Designer

24 Hour Party People 2002 (Movie)

(Makeup Designer)

The Parole Officer 2001 (Movie)

(Makeup Artist)

David Copperfield 1999 - 2000 (TV Show)

Makeup

Home Fires (Tv Show)

Hair & Makeup

SIMILAR ARTICLES