Kiichi Nakai

Born: 09/18/1961

Filmography

Actor (24)

Good Morning Show 2016 (Movie)

(Actor)

Tenchi: The Samurai Astronomer 2012 (Movie)

(Actor)

A Ghost Of A Chance 2011 (Movie)

(Actor)

Samurai Gangsters 2008 (Movie)

Jirocho (Actor)

Dororo 2007 (Movie)

Kagemitsu Daigo (Actor)

Hero 2007 (Movie)

(Actor)

Riding Alone for Thousands of Miles 2006 (Movie)

Ken-ichi Takata (Actor)

Wakeful Nights 2006 (Movie)

Kyota (Actor)

Aegis 2005 (Movie)

Yeung Fan (Actor)

Warriors of Heaven and Earth 2004 (Movie)

Lai Xi (Actor)

Nippon no Kuroi Natsu - Enzai 2000 (Movie)

Makoto Sasano (Actor)

Fukuro no jo 1999 (Movie)

Juzo (Actor)

Aiwo Kouhito 1997 (Movie)

(Actor)

47 Ronin 1994 (Movie)

Matashiro Irobe (Actor)

Makusu no yama 1994 (Movie)

Aida (Actor)

Moving 1992 (Movie)

(Actor)

Eiga Joyu 1988 (Movie)

Heinosuke Gosho--the Director (Actor)

Kinema No Tenchi 1987 (Movie)

Kenjiro Shimada (Actor)

Taketori Monogatari 1986 (Movie)

Otomo-no-Dainago--Minister of Military (Actor)

Rokumeikan 1985 (Movie)

(Actor)

Shin Yorokobimo Kanashimimo Ikutoshitsuki 1985 (Movie)

Daimon (Actor)

Fushigina Kuni Nippon 1984 (Movie)

Kanichi Ohyama (Actor)

Shokutaku No Nai Ie 1984 (Movie)

Otohiko Kidoji (Actor)

The Legend of Plumeria 1984 (Movie)

Shinji Terao (Actor)

SIMILAR ARTICLES