Lexi Nikitas

Filmography

Wardrobe, Hair & Makeup (13)

Whacked! 2014 (Movie)

(Costume Designer)

Lies & Illusions 2008 (Movie)

(Costume Designer)

Shadow of Fear 2007 (Movie)

(Costume Designer)

Arizona Summer 2005 (Movie)

(Costume Designer)

The Cutter 2005 (Movie)

(Costume Designer)

Enemies of Laughter 2003 (Movie)

(Costume Designer)

Mel 2000 - 2001 (TV Show)

Costume Designer

Detour 1999 (Movie)

(Costume Designer)

If You Only Knew 1999 (Movie)

(Costume Designer)

Laws of Deception 1998 - 1999 (TV Show)

Costume Designer

Matter of Trust 1999 (Movie)

(Costume Designer)

The Creeps 1996 (Movie)

(Costume Designer)

Larva (TV Show)

Costume Designer

SIMILAR ARTICLES