Marianna Elias

Filmography

Wardrobe, Hair & Makeup (12)

Supergirl 2015 - 2016 (Tv Show)

Makeup

Salem 2015 (Tv Show)

Makeup

Banshee 2014 (Tv Show)

Makeup

Mind Games 2014 (Tv Show)

Makeup

Richard Pryor: Omit the Logic 2013 (Movie)

(Hair & Makeup)

House 2011 - 2012 (Tv Show)

Makeup Artist

The House Bunny 2008 (Movie)

(Makeup Artist)

True Blood 2008 (Tv Show)

Makeup Artist

Disturbia 2007 (Movie)

(Makeup Artist)

The Reality Show 2004 - 2005 (TV Show)

Hair

The Reality Show 2004 - 2005 (TV Show)

Makeup

Shredderman Rules (TV Show)

Makeup Assistant

SIMILAR ARTICLES