Nicole Oguchi

Filmography

Production Management (18)

The BFG 2016 (Movie)

(Production Coordinator)

Seventh Son 2015 (Movie)

(Production Coordinator)

Big Eyes 2014 (Movie)

(Production Coordinator)

The Possession 2012 (Movie)

(Additional Photography) (Production Coordinator)

Underworld: Awakening 2012 (Movie)

(Production Coordinator)

Sucker Punch 2011 (Movie)

(Production Coordinator)

Frankie and Alice 2010 (Movie)

(Production Coordinator)

Butterfly Effect: Revelation 2009 (Movie)

(Production Supervisor)

Push 2009 (Movie)

(Production Coordinator)

The Imaginarium of Doctor Parnassus 2009 (Movie)

(Production Coordinator)

Zombieland 2009 (Movie)

(Production Coordinator)

Passengers 2008 (Movie)

(Production Coordinator)

Possession 2008 (Movie)

(Production Coordinator)

Code Name: The Cleaner 2007 (Movie)

(Assistant Production Coordinator)

Eight Below 2006 (Movie)

(Assistant Production Coordinator)

The Butterfly Effect 2 2006 (Movie)

(Production Coordinator)

Battlestar Galactica 2004 - 2005 (Tv Show)

Assistant Production Coordinator

Battlestar Galactica (Sci Fi) 2003 - 2004 (TV Show)

Assistant Production Coordinator

SIMILAR ARTICLES