Pang Ho-cheung

Born: 09/22/1973 in Hong Kong, HK

Filmography

Writer (15)

Aberdeen 2014 (Movie)

(Screenplay)

Women Who Flirt 2014 (Movie)

(adaptation) (Screenplay)

Women Who Flirt 2014 (Movie)

(Story By)

Love in the Buff 2012 (Movie)

(Screenplay)

Vulgaria 2012 (Movie)

(Screenplay)

Love in a Puff 2010 (Movie)

(Screenplay)

Dream Home 2009 (Movie)

(Screenplay)

Exodus 2007 (Movie)

(Screenplay)

Trivial Matters 2007 (Movie)

(Screenplay)

Isabella 2006 (Movie)

(Screenplay)

Fulltime Killer 2003 (Movie)

(from novel) (Source Material)

Gongzhu Fucho Ji 2003 (Movie)

(Screenplay)

Men Suddenly in Black 2003 (Movie)

(Screenplay)

Men Suddenly in Black 2003 (Movie)

(Source Material)

Chunchik Satsau 2001 (Movie)

(Source Material (from novel))
Director (11)

Aberdeen 2014 (Movie)

(Director)

Women Who Flirt 2014 (Movie)

(Director)

Love in the Buff 2012 (Movie)

(Director)

Vulgaria 2012 (Movie)

(Director)

Love in a Puff 2010 (Movie)

(Director)

Dream Home 2009 (Movie)

(Director)

Exodus 2007 (Movie)

(Director)

Trivial Matters 2007 (Movie)

(Director)

Isabella 2006 (Movie)

(Director)

Gongzhu Fucho Ji 2003 (Movie)

(Director)

Men Suddenly in Black 2003 (Movie)

(Director)
Producer (8)

Apprentice 2016 (Movie)

(Executive Producer)

Aberdeen 2014 (Movie)

(Producer)

Women Who Flirt 2014 (Movie)

(Producer)

Vulgaria 2012 (Movie)

(Producer)

Love in a Puff 2010 (Movie)

(Producer)

Exodus 2007 (Movie)

(Producer)

Trivial Matters 2007 (Movie)

(Producer)

Isabella 2006 (Movie)

(Producer)

SIMILAR ARTICLES