Shinji Tanaka

Filmography

Editor (9)

Samurai Gangsters 2008 (Movie)

(Editor)

Tsubaki Sanjuro 2007 (Movie)

(Editor)

Wakeful Nights 2006 (Movie)

(Editor)

Like Asura 2003 (Movie)

(Editor)

Non-Stop 2000 (Movie)

(Editor)

Kuroi Ie 1999 (Movie)

(Editor)

Keiho Dai Sanjyukyu Jyo 1998 (Movie)

(Editor)

Shitsurakuen 1997 (Movie)

(Editor)

Haru 1995 (Movie)

(Editor)
Actor (1)

Cruel Story of Youth 1999 (Movie)

Shinji (Actor)

SIMILAR ARTICLES