Terry Laraia

Filmography

Other (9)

Moana 2016 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

Zootopia 2016 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

Big Hero 6 2014 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

Frozen 2013 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

Wreck-It Ralph 2012 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

Winnie the Pooh 2011 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

Tangled 2010 (Movie)

(Walt Disney Animation Studios) (Security)

The Princess and the Frog 2009 (Movie)

(Walt Disney) (Security)

Bolt 2008 (Movie)

(Walt Disney Animation) (Security)

SIMILAR ARTICLES