Yoshiko Mita

Born: 10/08/1941 in Osaka, JP

Filmography

Actor (5)

The Silk Road 1992 (Movie)

Woman of Xixia (Actor)

Rikyu 1991 (Movie)

Riki--Rikyu's Wife (Actor)

Otoko wa tsuraiyo: Torajiro Salada kinenbi 1987 (Movie)

Machiko (Actor)

Haru No Kane 1985 (Movie)

(Actor)

Bushido 1964 (Movie)

Kyoko (Actor)

SIMILAR ARTICLES