‘The Real Housewives of Miami’ Premiere Party

1
Alexia Echevarria
Alexia Echevarria
Johnny Louis/ WENN.com
Alexia Echevarri The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
2
Marysol Patton
Marysol Patton
Johnny Louis/ WENN.com
Marysol Patto The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
3
Cristy Rice
Cristy Rice
Johnny Louis/ WENN.com
Cristy Ric The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
4
Adriana De Moura
Adriana De Moura
Johnny Louis/ WENN.com
Adriana De Mour The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
5
Maria Celeste Arraras
Maria Celeste Arraras
Johnny Louis/ WENN.com
Maria Celeste Arrara The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
6
Cristy Rice,Alexia Echevarria
Cristy Rice,Alexia Echevarria
Johnny Louis/ WENN.com
Cristy Rice and Alexia Echevarri The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
7
Camila Banus
Camila Banus
Johnny Louis/ WENN.com
Camila Banu The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
8
Alexia Echevarria
Alexia Echevarria
Johnny Louis/ WENN.com
Alexia Echevarria The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
9
Camila Banus,Eric Martsolf
Camila Banus,Eric Martsolf
Johnny Louis/ WENN.com
Camila Banus and Eric Martsol The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
10
Adriana De Moura,Lea Black,Cristy Rice,Alexia Echavarria,Marysol Patton
Adriana De Moura,Lea Black,Cristy Rice,Alexia Echavarria,Marysol Patton
Johnny Louis/ WENN.com
Adriana De Moura and Lea Black and Cristy Rice and Alexia Echavarria and Marysol Patto The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
11
Alexia Echevarria
Alexia Echevarria
Johnny Louis/ WENN.com
Alexia Echevarri The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
12
Andy Cohen
Andy Cohen
Johnny Louis/ WENN.com
Andy Cohe The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
13
Arianne Zucker,Galen Gering
Arianne Zucker,Galen Gering
Johnny Louis/ WENN.com
Arianne Zucker and Galen Gerin The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
14
Lea Black
Lea Black
Johnny Louis/ WENN.com
Lea Blac The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
15
Arianne Zucker,Galen Gering
Arianne Zucker,Galen Gering
Johnny Louis/ WENN.com
Arianne Zucker and Galen Gerin The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
16
Arianne Zucker
Arianne Zucker
Johnny Louis/ WENN.com
Arianne Zucke The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
17
Arianne Zucker
Arianne Zucker
Johnny Louis/ WENN.com
Arianne Zucke The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
18
Eric Martsolf
Eric Martsolf
Johnny Louis/ WENN.com
Eric Martsol The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
19
Casey Deidrick
Casey Deidrick
Johnny Louis/ WENN.com
Casey Deidric The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
20
Kate Mansi
Kate Mansi
Johnny Louis/ WENN.com
Kate Mans The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
21
Cristy Rice
Cristy Rice
Johnny Louis/ WENN.com
Cristy Ric The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
22
Alexia Echevarria
Alexia Echevarria
Johnny Louis/ WENN.com
Alexia Echevarri The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
23
Marysol Patton,Cristy Rice,Alexia Echevarria,Andy Cohen,Lea Black,Adriana De Moura
Marysol Patton,Cristy Rice,Alexia Echevarria,Andy Cohen,Lea Black,Adriana De Moura
Johnny Louis/ WENN.com
Marysol Patton and Cristy Rice and Alexia Echevarria and Andy Cohen and Lea Black and Adriana De Mour The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-201
24
Adriana De Moura
Adriana De Moura
Johnny Louis/ WENN.com
Adriana De Mour The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
25
Adriana De Moura
Adriana De Moura
Johnny Louis/ WENN.com
Adriana De Moura The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
26
Sammy Sosa,Sonia Sosa
Sammy Sosa,Sonia Sosa
Johnny Louis/ WENN.com
Sammy Sosa and Sonia Sos The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
27
Cristy Rice
Cristy Rice
Johnny Louis/ WENN.com
Cristy Ric The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
article continues below ad
28
Alexia Echevarria
Alexia Echevarria
Johnny Louis/ WENN.com
Alexia Echevarri The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
29
Maria Celeste Arraras
Maria Celeste Arraras
Johnny Louis/ WENN.com
Maria Celeste Arrara The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011
30
Kate Mansi,Eric Martsolf
Kate Mansi,Eric Martsolf
Johnny Louis/ WENN.com
Kate Mansi and Eric Martsol The Real Housewives of Miami Premiere Party at Eden Roc Hotel and Resort Miami Florida 02-21-2011

SIMILAR ARTICLES