Ju Dou (1991)

Ju Dou
Type Feature Film
MPAA Rating PG 13
Runtime 1hr 35mins.
Genres Drama
Keywords film noir
Status Released
US Release Date
  
Name Credit Credited as Role Id Sort Order
Gong Li Actor Ju Dou 1 1000001
Li Baotian Actor Yang Tian-qing 1 1000002
Li Wei Actor Yang Jin-shan 1 1000003
Zhang Yi Actor Yang Tian-bai--as a Child 1 1000004
Zheng Ji-An Actor Yang Tian-bai--as a Youth 1 1000005
Zhang Yimou Director n/a 2 2000001
Yang Fengliang Director co-director 2 2000002
Yasuyoshi Yokuma Producer n/a 3 3000001
Tatsumi Yamashita Executive Producer n/a 174 3000002
Shigemi Suzuki Executive Producer n/a 174 3000003
Yasu Yosi Executive Producer n/a 174 3000004
Zhou You-zhao Assistant Director n/a 163 5000001
Yang Lun Cinematographer cinematography 402 6000001
Yi Yan-zhong Lighting lighting assistant 798 6000002
Tao Shi-wei Camera Assistant n/a 120867 6000003
Feng Yan Camera Assistant n/a 120867 6000004
Du Yuan Editor n/a 172 7000001
Fei Jiupeng Art Director art direction 183 9000001
Dang Wang Sound Engineer sound engineer assistant 120916 14000001
Synopsis
The passionate affair between a young woman and her elderly husband's nephew has tragic consequences.
N/A
N/A