Halodhia Choraye Baodhan Khai (1988)

Halodhia Choraye Baodhan Khai
Type Feature Film
MPAA Rating N/A
Runtime 2hr
Genres Drama
Keywords political
Status Released
US Release Date
  
Name Credit Credited as Role Id Sort Order
Homen Bogohain Source Material (from novel) n/a 120793 4000002
Jahnu Barua Screenplay n/a 120778 4000001
Anoop Jotwani Cinematographer cinematography 402 6000001
Heu-en Barua Editor n/a 172 7000001
Phatk Barua Art Director art direction 183 9000001
Satya Barua Music n/a 120781 8000001
Jahnu Barua Producer n/a 3 3000002
Sailadhar Barua Producer n/a 3 3000001
Pranjol Saikai Actor n/a 1 1000003
Pumima Pathak Actor n/a 1 1000002
Hemen Choudhury Actor n/a 1 1000004
Badal Das Actor n/a 1 1000005
Jahnu Barua Director n/a 2 2000001
Indra Bania Actor Rakkheshwar Bora 1 1000001
Synopsis
N/A
N/A