Empty Town (2006)

Empty Town
Type Feature Film
MPAA Rating N/A
Runtime 1hr 31mins.
Genres Drama, Foreign
Keywords reunion, small town
Status Wrapped
US Release Date
  
Name Credit Credited as Role Id Sort Order
Zhang Lingxin Actor Jiang Mei 1 1000001
Li Haozhen Actor Song Yu 1 1000002
Tie Weiguang Actor Lu Zheng 1 1000003
Jiao Junyan Actor Jiang Gui 1 1000004
Li Yiling Actor Lin Fangfang 1 1000005
Zhou Dehua Actor n/a 1 1000006
Luo Shiping Actor n/a 1 1000007
Zhao Zhigang Actor n/a 1 1000008
Zhai Huaxiu Actor Grandma 1 1000009
Hu Yaozhi Director n/a 2 2000001
Ji Zhiwei Producer n/a 3 3000001
Zhang Hui Jun Producer n/a 3 3000002
Xie Xiaoling Executive Producer n/a 174 3000003
Zhang Jun Executive Producer n/a 174 3000004
Wei Min Executive Producer n/a 174 3000005
Xu Xiangyun Executive Producer n/a 174 3000006
Wang Jinsong Executive Producer n/a 174 3000007
Cui Zien Screenplay n/a 120778 4000001
Hu Yaozhi Screenplay n/a 120778 4000002
Luo Shiping Assistant Director n/a 163 5000001
Zhao Zhigang Assistant Director n/a 163 5000002
Zhang Li Director of Photography n/a 120780 6000001
Zhao Kun Editor n/a 172 7000001
Ma Chi Editor n/a 172 7000002
Gao Jia Music n/a 120781 8000001
Zhang Zuofeng Art Director n/a 183 9000001
Tian Zhuangzhuang Consultant Artistic Consultant 120784 12000001
Li Wen Sound n/a 120816 14000001
Synopsis
Centers on five young people who reunite in their small hometown over Chinese New Year.
N/A
N/A