Lifashi (2006)

Lifashi
Type Feature Film
MPAA Rating N/A
Runtime N/A
Genres Adaptation, Foreign, Period
Keywords novel
Status Released
US Release Date
  
Name Credit Credited as Role Id Sort Order
Xu Meng Screenplay (adaptation) 120778 4000006
Fu Liang Screenplay (adaptation) 120778 4000007
Zhong Lixiong Screenplay (adaptation) 120778 4000008
Fan Yiping Source Material (from novel: "The Barber") 120786 4000009
Mo Mo Screenplay (adaptation) 120778 4000005
Zhang Renjie Screenplay (adaptation) 120778 4000004
Fan Yiping Screenplay (adaptation) 120778 4000001
Chen Yi Fei Screenplay (adaptation) 120778 4000002
Shu Ping Screenplay (adaptation) 120778 4000003
Wang Xiaoming Director of Photography n/a 120780 6000001
Pan Xiong Editor n/a 172 7000001
Ng Sze Yuen Creative Executive Artistic Executive 120932 11000002
Wang Yi Costume Designer n/a 169 13000001
Zhan Xin Sound n/a 120816 14000001
Tang Honggen Executive Executive Director 120806 11000001
Zhang Hui Art Director n/a 183 9000002
Sun Hong Music Supervisor n/a 120872 8000001
Xi Qiming Original Music Music 120838 8000002
Wang Xingchang Art Director n/a 183 9000001
Dong Ping Co-Executive Producer n/a 185 3000010
Wang Zhonglei Co-Executive Producer n/a 185 3000009
Li Lihong Actor n/a 1 1000007
Qin Weidong Actor n/a 1 1000008
Miyaji Yoshitomo Actor n/a 1 1000009
Peng Guobin Actor n/a 1 1000010
Bi Yuanjin Actor n/a 1 1000006
Ren Guangzhi Actor Song Fengnian 1 1000005
Zeng Li Actor Jiayi 1 1000002
Liu Guanjun Actor Ye Jiangtian 1 1000003
Wang Yajie Actor Yu Mian 1 1000004
Wei Zongwan Actor n/a 1 1000011
Chen Yi Fei Director n/a 2 2000001
Chen Yiming Co-Executive Producer n/a 185 3000006
Ren Zhonglun Co-Executive Producer n/a 185 3000007
Li Bolun Co-Executive Producer n/a 185 3000008
Jiang Tao Co-Executive Producer n/a 185 3000005
Song Meiying Executive Producer n/a 174 3000004
Yang Buting Producer n/a 3 3000001
Chen Yi Fei Producer n/a 3 3000002
Han Sanping Executive Producer n/a 174 3000003
Chen Kun Actor Lu Ping 1 1000001
Synopsis
Tells of an ordinary barber in turmoil during World War II and the subsequent Chinese civil war.
N/A
N/A