Yuan Ni Zan Zeng De Nian Dai | 1987

Drama
A photo of an old war buddy propels a veteran on a journey of self-discovery.

Cast

... Gu Meng--Grandfather

Actor

... Xiao Zhou--Son

Actor

... Wen Yan--Wife

Actor

Company

August First Film Studios

Production Company

Fan Xuzhi

Production Company

Zheng Qiufeng

Production Company

Synopsis

A photo of an old war buddy propels a veteran on a journey of self-discovery.

SIMILAR ARTICLES